Opłaty faktoringowe

Opłaty faktoringowe od realizowanych transakcji winny być ujmowane jako koszty finansowe.

Faktoring polega na sprzedaży należności przysługujących firmie (np. ze sprzedaży towarów i usług) od jej klientów do firm faktoringowych, ewentualnie banków. Korzyścią dla sprzedającego jest wcześniejsze otrzymanie zapłaty (co może przekładać się na oferowanie klientom dłuższych terminów zapłaty), a dla firm kupujących – prowizja jaką pobierają za tę usługę. Takich opłat nie powinno wiązać się z podstawową działalnością firmy, lecz odnosić je w ciężar jej kosztów finansowych.

21.10.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu