Twój PIT rozliczy Urząd Skarbowy

Od 2019 Twój PIT może rozliczyć Urząd Skarbowy.

Roczne rozliczenie podatku dla większości z nas nie będzie już kłopotem, ponieważ wszystkim zajmie się Urząd Skarbowy. Od 2019 weszło w życie udogodnienie dla każdego, kto powinien złożyć zeznania:

Krajowa Administracja Skarbowa będzie czerpała dane z:

Dlatego warto przypomnieć o konieczności złożenia PIT-8C, PIT-11 z ewentualnym załącznikiem PIT-R do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia 2019r.

Zachowano dotychczasowy termin przekazania informacji pracownikom do końca lutego 2019r.

PIT-37 lub PIT-38, który przygotuje Urząd Skarbowy będzie dostępny na stronie podatki.gov.pl od 15 lutego.

Po zalogowaniu się w portalu będzie można:

 1. zweryfikować i zaakceptować rozliczenie przygotowane przez US
 2. zmodyfikować np.:
  • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku
  • zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
  • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 3. odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
 4. nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone

UWAGA: Przy zastosowaniu punktów 1-3 koniecznie trzeba zeznanie zaakceptować i wysłać. Po zakończeniu procesu pobieramy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) i jesteśmy rozliczeni.

Terminarz:

19.01.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu