Pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki firmy na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są kosztem uzyskania przychodów

Firmy często dokonują zakupu pakietów medycznych dla swoich pracowników i ich rodzin. Powstaje wtedy wątpliwość, czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jako, że tego typu świadczenia pozwalają na otrzymanie w krótszym czasie opieki medycznej, przyczyniają się tym samym do minimalizacji kosztów nieobecności w pracy oraz wzrostu motywacji pracowników. Przekłada się to na większe zaangażowanie w pracę i tym samym pozwala firmie zwiększać przychody. Pakiety takie przekładają się także na wzrost zadowolenia pracowników i ich lojalności, przez co firma obniża koszty poszukiwania, rekrutacji i szkolenia nowych pracowników. Zgodnie z interpretacją KISz dnia 04.06.2019r. koszty nabycia tych pakietów stanowią koszt uzyskania przychodów.

05.08.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu