ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie u swojego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego można nie płacić ZUS

Co do zasady składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczane są od przychodów ze stosunku pracy. W przypadku zatrudnienie się u swojego pracodawcy równolegle na umowę zlecenie, również przychody z tej ostatniej podlegają pełnym składkom na ZUS. Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. W sytuacji tej pracownik nie podlega ubezpieczeniom ze stosunku pracy, a jedynie z umowy zlecenia. W przypadku zawarcia dwóch umów zleceń, ubezpieczeniom pełnym pracownik będzie podlegał wyłącznie z jednej z nich (o ile dochód będzie wynosił co najmniej minimalną płacę - w 2019r. 2250 zł), a z drugiej umowy pracownik będzie opłacał jedynie składkę zdrowotną. Generalnie pełnym składkom podlega pierwsza zawarta umowa, a druga jedynie zdrowotnej. Pracownik może jednak ustalić inną kolejność, o ile zachowa próg minimalnego wynagrodzenia. Jest to istotne w sytuacjach, kiedy z drugiej umowy wypłacane jest wynagrodzenie minimalne, a z pierwszej znacznie wyższe. Można wtedy dokonać obniżenia wartości opłacanych składek.

07.10.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu