Rozliczanie kwartalne VAT po wznowieniu działalności

Po wznowieniu zawieszonej działalności nadal można rozliczać VAT kwartalnie

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na okres ponad 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT z urzędu.
Po wznowieniu działalności przedsiębiorca automatycznie winien zostać zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.
Zgodnie z art.99 ust.3a pkt 1 ustawy VAT podatnicy rejestrowani jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy (począwszy od miesiąca rejestracji) nie mogą rozliczać się z VAT kwartalnie. Jednak przepis ten nie dotyczy podmiotów, które są do rejestru VAT przywracane. Otóż te powinny być ponownie zarejestrowane z takim samym statusem, jaki posiadały w momencie ich wykreślania.

11.05.2020r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu