Wpłacanie podatku u źródła

Podatek u źródła pobrany przez płatnika jest wpłacany na jego mikrorachunek

Art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wskazuje jako właściwy urząd do zapłaty podatku u źródła rachunek US właściwy dla podatnika (a nie płatnika). W sytuacji takiej teoretycznie trzeba byłoby ustalać właściwe mikrorachunki dla poszczególnych podatników.
Na szczęście MF potwierdziło, iż nie ma takiej potrzeby a właściwym postępowaniem będzie wpłacenie całości podatku na mikrorachunek bankowy płatnika.

W przypadku jednak, gdyby wpłata nie była dokonana na prawidłowy mikrorachunek, wystarczy skontaktować się z US, do którego zaadresowano płatność oraz przekazać dowód wpłaty. Niezbędne przekazania wpłat i przeksięgowania dokonają już pomiędzy sobą właściwe US.

08.06.2020r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu